Organic Echinacea purpurea leaf and flower c/s 美國迷迭香花園有機紫錐花葉

Rosemary Garden

  • Latin Name: Echinacea purpurea
  • Part: leaf and flower,C/S
  • Cultivation:Certified Organically Grown (OG)
  • Origin:USA
商品特色 紫錐花(Echinacea) 近年西方極度風行的保養植物。
夏天會開紫粉色下垂的花朵,十分美麗!,另有有機紫錐花根,尤其適合製作花草精,用於喉嚨噴霧. 可以與歐蓍草,香蜂草,貓薄荷,玫瑰果一起使用,圖為實景照.
小孩及老人也可以使用!